Raspodela ocena

Pogledaj raspodelu ocena naših posetilaca za restorane u Kaag.

1 0
2 0
3 0
4 2
5 2
6 1
7 3
8 17
9 32
10 37

Rast

Rast kritika u Kaag do sada.

4
6
6
6
6
7
7
10
12
13
14
16
20
23
25
26
28
30
31
32
36
38
38
38
38
43
44
47
48
50
50
51
54
54
55
55
55
56
57
57
57
62
72
76
83
87
91
94
95
97