Raspodela ocena

Pogledaj raspodelu ocena naših posetilaca za restorane u Koedijk.

1 1
2 0
3 0
4 1
5 0
6 0
7 0
8 1
9 8
10 11

Rast

Rast kritika u Koedijk do sada.

2
2
2
5
5
5
6
6
6
7
7
8
10
10
10
11
13
14
15
16
16
16
16
16
16
17
17
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
24